دلنوشته
کد خبر : 95
جمعه - 10 آذر 1396 - 16:29

تقدیم به شهید جاوید الاثر محمود شفیعی

بعد از تو
فصلی هست
به اسم
زمستانتر …
(سیدمهدی موسوی)