فتو شعر
کد خبر : 108
یکشنبه - 12 آذر 1396 - 08:02

تقدیم به شهید حمیدرضا اسداللهی

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا
#امیرخسرو_دهلوی